Kløvertrøtthet – oversikt og skadebegrensning

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.
Kontaktperson

Grete Lene Serikstad

Samarbeidsparter

Christer Magnusson (NIBIO) og Anne de Boer (NIBIO)

Finansiering

Landbruksdirektoratet

Tidsperiode

2014-2016

Prosjektbeskrivelse

Nematoder og sopp kan forårsake kløvertrøtthet. Kunnskap om forekomst i Norge er mangelfull. Prosjektet omfatter kartlegging av forekomst og formidling av forebyggende og direkte tiltak.

Kunnskap om forekomst av kløvertrøtthet i Norge er mangelfull. Økt bruk av kløver i eng og andre kulturer, kombinert med et mildere klima gjør det nødvendig å være oppmerksom på at skadeorganismer som forårsaker kløvertrøtthet kan øke i omfang i tida framover. Prosjektet skal skaffe tilveie mer kunnskap om og utarbeide forslag til tiltak mot kløvertrøtthet. Arbeidet vil ha betydning for både økologisk og konvensjonell produksjon.  Jord og kløverplanter på økologiske gårder i ulike deler av landet analyseres for nematoder og råtesopper. Det er påvist ulike grupper av plantepatogene nematoder på flere gårder, noen i høyt antall.  Litteraturstudiet i prosjektet kartlegger situasjonen i naboland med hensyn til forekomst, skadebilde og mulige tiltak. Kontakt med forskere og rådgivere i naboland inngår også i prosjektet. Målgrupper er landbruksrådgivere, produsenter og andre forskere, med skriftlig og muntlig formidling i inn- og utland.